Aangepast op 5 januari 2015

Met de aanleg van de Noorderlijn, ook bekend onder de technische naam Brabo 2, wordt het noorden van Antwerpen in verschillende fasen bereikbaar met de tram. Zo zullen de bezoekers van het MAS en het Red Star Line Museum over een paar jaar met de tram naar het Eilandje kunnen en zullen reizigers aan het knooppunt A12 - Noorderlaan kunnen overstappen op de tram.

Deze tramwerken worden ook aangegrepen om een aantal belangrijke verkeersassen voor alle andere weggebruikers, voetgangers, fietsers en automobilisten, op een leesbare en veilige manier aan te leggen. Zo worden de Noorderleien heraangelegd en krijgen ze opnieuw een groots plein vlak voor de Vlaamse Opera dat een waardig onthaalpunt wordt voor de vele bezoekers van de stad.

De plannen voor de Noorderlijn vallen uiteen in vijf delen:

  • de Noorderleien die eenzelfde wegprofiel krijgen als de zuidelijke Leien
  • het Operaplein en de F. Rooseveltplaats die samen met het station Opera het belangrijkste multimodale knooppunt worden van de stad - zeker na de aanleg van de open helling op de Leien en de ingebruikname van de perrons op niveau -3 door de sneltram die het zuiden van de stad verbindt met Deurne en de park & ride in Wommelgem
  • het Eilandje, waar de Londen- en Amsterdamstraat en de Kattendijkdok-Oostkaai, de Mexicostraat en de zuidelijke Rijnkaai met tramsporen worden uitgerust
  • het Hardenvoortviaduct en de Kempenstraat, die respectievelijk voor het autoverkeer en het openbaar vervoer worden ingezet
  • de Noorderlaan die een vrije trambusbaan aan de zijde van de wijk Luchtbal krijgt en tweemaal twee rijstroken voor het autoverkeer.

Deze werken brengen ongetwijfeld overlast met zich mee. Meer informatie over deze werken kan u terugvinden op de website van Noordelijn.

EERSTE FASE

De eigenlijke werken starten in april 2015.

Van zuid naar noord gaat de aannemer aan de slag op de Frankrijklei tussen de Stoopstraat en de De Keyserlei waar eerst de open tramhelling wordt uitgegraven. Ook ter hoogte van de nieuwe toegang tot het premetrostation Opera gebeuren de eerste, weliswaar nog beperkte werken, voor de constructie van de lichtput.

Tegelijk worden er op het Eilandje ook sporen gelegd in de Londen- en de Amsterdamstraat en worden de Rijnkaai-Zuid en de keerlus aan de Bataviastraat aangelegd en uitgerust met tramsporen. Ook de wegenis op Kattendijkdok-Oostkaai wordt heraangelegd.

In de omgeving van het Hardenvoortviaduct starten de werken aan de Kempenstraat en Asiadok-Oostkaai. Aan de overzijde van het Hardenvoortviaduct wordt de trambaan aangelegd.

Op hetzelfde ogenblik worden de bovenleidingen voor de trams voorzien op de Noorderlaanbrug.

Ook de heraanleg van de Noorderlaan tussen de Santiagostraat en de Ekersesteenweg en de aanleg van de Park & Ride Havana starten april 2015.

TWEEDE FASE

In het najaar van 2015 starten de wegenwerken aan de Noorderlaan. Op het Eilandje starten de werken aan de Londenbrug, deze wordt vervangen door een nieuwe brug.

Ondertussen wordt er verder gewerkt aan de Frankrijklei en de nieuwe toegang naar het premetrostation Opera.

DERDE FASE

Midden 2016 start de derde fase. Op dat ogenblik zijn er al vijf delen klaar: de Frankrijklei, de Rijnkaai-Zuid met de keerlus aan de Bataviastraat, de trambaan naast het Hardenvoortviaduct, de bovenleidingen op de Noorderlaanbrug en de Park & Ride Havana.

Dit betekent dat op dat moment reizigers vanuit het noorden met de tram via Rijnkaai Zuid naar het stadscentrum kunnen. Ook op de Noorderlaan is de trambusbaan in gebruik tot aan de Groenendaallaan.

Vanuit het zuiden is de tram op de Zuiderleien via de afgewerkte tramhelling op de Frankrijklei verbonden met de premetro naar Deurne en Wommelgem.

In deze derde fase wordt er verder gewerkt aan de wegenis van de Noorderlaan, de tramsporen in de Londen-Amsterdamstraat en de Londenbrug . Tegelijk starten de werken aan het Operaplein, de F. Rooseveltplaats en de ItaliŽlei, in het gedeelte tussen het Operaplein en de Tunnelplaats.

VIERDE FASE

In het voorjaar van 2017 kan de nieuwe Londenbrug in gebruik worden genomen, waardoor de tram ook vanop het Eilandje via de Londen-Amsterdamstraat en de Kempenstraat verbonden wordt met de trambaan op de Noorderlaan.

De werven die doorlopen zijn, het Operaplein, de Rooseveltplaats, de ItaliŽlei (en dit over de volledige lengte vanaf het Operaplein tot de Noorderplaats).

In deze vierde fase starten ook de heraanleg van het Hardenvoortviaduct en de aanleg van de tramantenne op het Eilandje via Kattendijkdok-Oostkaai, over de Mexicobrug en de Mexicostraat, naar het nieuwe Havenhuis.

VIJFDE FASE

Er wordt in de vijfde fase, najaar 2017, nog verder gewerkt aan het Operaplein, de Rooseveltplaats, de ItaliŽlei en aan de tramantenne naar het havenhuis op het Eilandje. Ook start de renovatie van Mexicobrug in opdracht van de Haven.

ZESDE EN LAATSTE FASE

Midden 2018 van de zesde en laatste fase en is het Operaplein bovengronds af. Ondergronds wordt de autotunnel opengesteld voor verkeer. Ook de ItaliŽlei en het Hardenvoortviaduct zijn dan volledig afgewerkt, waardoor autoverkeer de hoofdas van Leien naar Noorderlaan opnieuw ongehinderd kan gebruiken.Op het Eilandje is de tramantenne naar het havenhuis in gebruik.

In 2018 rest enkel de afwerking van de F. Rooseveltplaats en de ondergrondse parking aan het Operaplein.
Volgens de voorliggende fasering zal tegen eind 2018 het gehele project Noorderlijn gerealiseerd zijn.